Għandna bżonn li nittraskrivu l-intervisti?

Għaliex Għandna Neħtieġu li Transkrivu Intervisti u Kif Nagħmluh Bla Kwistjonijiet?

Traskrizzjoni ta' intervisti

It-traskrizzjoni bdiet żmien twil ilu, meta kliem ta’ oraturi famużi, politiċi, poeti u filosfi kien miktub minn traskrituri, sabiex ikunu jistgħu jinxterdu faċilment u ma jintesewx. F'Ruma tal-qedem u fl-Eġittu, il-litteriżmu kien lussu. Għalhekk, kellhom skribi professjonali li kienu impenjati li jittraskrivu u jidduplikaw l-informazzjoni. It-traskrizzjoni għadha għandha parti importanti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Illum, hija għodda magħrufa sew li sservi biex ittejjeb l-effiċjenza fuq ix-xogħol u tagħmel il-ħajja tan-nies ħafna aktar sempliċi. Ejjew ħaffer ftit aktar fil-fond f'dan.

Min jista’ jibbenefika llum mis-servizzi ta’ traskrizzjoni? Huwa importanti li jiġi enfasizzat li s-servizzi ta' traskrizzjoni jistgħu jkunu utli għal diversi professjonisti. Normalment ikun ta’ għajnuna kbira għall-ħaddiema li jridu jipproċessaw u jamministraw l-informazzjoni. Illum se niffukaw fuq dawk il-professjonijiet li fihom il-ħaddiema jagħmlu intervisti bħala parti mir-rutina tax-xogħol tagħhom, janalizzaw it-tweġibiet u jiktbu rapporti bbażati fuq dik l-informazzjoni. Nistgħu niddefinixxu intervista bħala konverżazzjoni strutturata one-on-one bejn intervistatur, il-parteċipant li jistaqsi mistoqsijiet u persuna intervistata, il-parteċipant li jipprovdi tweġibiet. Normalment l-intervisti jiġu rreġistrati u ssejvjati bħala fajl awdjo jew vidjo. Xi drabi jagħmel ħafna sens li l-intervista tkun miktuba, f’forma ta’ test file. Is-servizzi ta' traskrizzjoni jistgħu jgħinu ħafna f'dan. Ejja nħarsu lejn ħames professjonijiet li fihom intervisti traskritti jistgħu jkunu utli għall-intervistatur u jistgħu jgħinu biex iwettaq ix-xogħol.

Reklutaturi

Bla titolu 1 3

Ix-xogħol ta’ min jirrekluta huwa li jsib il-persuna t-tajba, ġeneralment fost ħafna kandidati, li timla pożizzjoni f’kumpanija. Biex ikollhom suċċess fil-kaċċa għat-talent tagħhom jeħtieġ li jagħmlu ħafna testijiet u jitkellmu ma 'ħafna applikanti. Dak naturalment jinkludi t-twettiq ta’ intervisti. Jistgħu jintervistaw sa għaxar persuni għal pożizzjoni waħda biss u dawk l-intervisti kultant jistgħu jdumu sa siegħa. Wara l-intervisti xogħolhom ma jsirx. Minħabba n-numru għoli ta’ applikanti jeħtieġ li jiktbu rapporti u jqabblu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ kull kandidat sabiex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjoni u jimpjegaw il-persuna li tkun l-aktar adattata għax-xogħol.

Ma jkunx utli, jekk min jirrekluta jkollu traskrizzjoni tal-intervisti biex jagħmel dak kollu hawn fuq? Tabilħaqq, b’dan il-mod ikun ħafna aktar faċli li tqabbel il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ kandidat, tikteb rapporti u tiċċekkjahom għal żbalji jew ommissjonijiet. L-informazzjoni kollha meħtieġa tista 'tiġi ssejvjata f'folji tad-dejta sempliċiment billi tikkopjahom mit-traskrizzjonijiet.

Podcaster

Bla titolu 2

Hekk kif il-popolarità tal-podcasts qed tiżdied, hekk ukoll il-ħtieġa għal kontenut tajjeb. Il-ħallieqa tal-podcasts spiss ikollhom mistednin fil-podcast shows tagħhom lil min jintervistaw. Wara li tiġi rreġistrata l-intervista, għad fadal ħafna xi jsir. Ir-rekord jeħtieġ li jiġi editjat. L-għalf mmerraq jeħtieġ li jibqa 'fil-podcast, iżda t-tweġibiet kollha mhux importanti, forsi dawk fejn il-mistednin qed jirrepetu lilhom infushom jew l-għalf li huwa daqsxejn boring mhux se jasal għall-verżjoni finali tal-podcast. L-importanti hu li min jospita jkun jaf x’messaġġ qed jipprova jwassal l-ispettaklu u wkoll kif se jitwassal dan il-messaġġ.

Meta l-kreatur tal-podcast ikollu traskrizzjoni tal-intervista tiegħu se jkun ħafna aktar faċli għalih li jifred il-qamħ mill-karfa. Għalhekk, il-verżjoni finali tal-podcast se jkollha fluss aħjar u vibe aktar konvinċenti għall-udjenza.

Ġurnalist

Bla titolu 3

Ħafna mill-ġurnalisti jagħmlu ton ta’ intervisti minkejja li dan jista’ jvarja skont għalxiex huma speċjalizzati. Madankollu, l-intervisti huma indispensabbli għall-professjoni tagħhom: il-ġurnalisti huma dejjem okkupati, jippreparaw l-istorja li jmiss, jinterrogaw nies famużi jew importanti dwar l-opinjonijiet tagħhom jew l-azzjonijiet tagħhom.

Ir-rapporti tal-aħbarijiet huma importanti għas-soċjetà kollha, peress li l-aħbarijiet jiffurmaw l-opinjonijiet tan-nies. Għalhekk, ix-xogħol tal-ġurnalist hu li jkun preċiż u oġġettiv kemm jista’ jkun. Iżda huwa wkoll importanti ħafna li tkun veloċi, li tkun l-ewwel li toħroġ l-aħbarijiet. It-traskrizzjonijiet tal-intervisti huma ta’ għajnuna kbira għall-ġurnalisti meta jkunu qed jiktbu l-istejjer tagħhom peress li jistgħu jgħinuhom jibqgħu imparzjali u jwasslu r-rapporti tagħhom lill-pubbliku aktar malajr.

Manager tal-marketing

Untitled 4 2

Fil-qasam tal-marketing isiru intervisti biex wieħed jifhem kif jaħsbu l-konsumaturi. Speċjalment importanti huma l-hekk imsejħa intervisti fil-fond. Dan il-metodu jagħti informazzjoni dettaljata dwar il-ħsibijiet tal-klijent. Normalment isir b'numru iżgħar ta' dawk li wieġbu u jiġu esplorati l-perspettivi tagħhom dwar idea jew sitwazzjoni partikolari. Il-maniġers tal-marketing se jiksbu tweġibiet dettaljati minn kull klijent peress li l-intervista ssir waħda fuq waħda bejn il-klijent u l-intervistatur u dan huwa vantaġġ kbir. Intervisti fil-fond spiss jintużaw biex jirfinaw riċerka futura jew jipprovdu kuntest għal studji futuri.

Jekk l-intervista fil-fond tiġi traskritta, huwa ħafna aktar faċli li tanalizza r-riżultat u tikseb l-informazzjoni meħtieġa b'mod mgħaġġel u preċiż. Approċċi oħra jkunu ineffiċjenti u jieħdu ħafna ħin.

Produtturi tal-films

Untitled 5 2

L-intervisti għandhom sehem kbir fid-dokumentarji. Ħafna kelliema mhux nattivi li jaraw dawk id-dokumentarji jista’ jkollhom diffiċli biex jifhmu dak kollu li ntqal. Barra minn hekk, nies intervistati fid-dokumentarji mhux dejjem ikollhom dizzjunarju jew pronunzja kbira jew forsi jkollhom aċċent qawwi, u għalhekk anke kelliema nattivi kultant ma jkunux kapaċi jifhmu kollox. Fl-aħħar, iżda mhux l-inqas, persuni neqsin mis-smigħ jeħtieġu closed captions biex ikunu jistgħu jgawdu dokumentarju.

Anke jekk ħafna drabi l-films għandhom skripts li huma maħluqa qabel il-produzzjoni, minħabba l-editjar mhux dejjem ikunu preċiżi. Jekk il-films jiġu traskritti dan jista 'jkun ta' għajnuna kbira għall-produtturi tal-films biex joħolqu sottotitli u captions magħluqa.

Għalissa, dan l-artikolu tak eżempji dwar fejn is-servizzi tat-traskrizzjonijiet tal-intervisti jistgħu jkunu utli. Aħna koprejna l-oqsma tal-HR, id-divertiment, il-midja, il-marketing u n-negozju tal-ispettaklu. Hemm ukoll ħafna oqsma oħra li fihom trid tagħmel intervisti, iżda se nħalluha f'dawn il-ħames eżempji. Allura, ejja nimxu għall-proċess tat-traskrizzjoni. It-traskrizzjonijiet jistgħu jsiru manwalment jew b'magna. Issa se nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn iż-żewġ metodi.

Traskrizzjoni manwali

Traskrizzjoni manwali hija servizz li jsir minn traskritur uman. Dan il-proċess imur kif ġej: L-ewwelnett, it-transscriber jeħtieġ li jisma’ r-reġistrazzjoni kollha biex jieħu idea tas-suġġett u jiddetermina jekk il-kwalità hijiex sodisfaċenti: jekk hemmx storbju fl-isfond u jekk il-fajl awdjo/vidjo ma jinqatax f'xi punt. Meta tittraskrivi, hija prattika tajba li tuża par earphones tajjeb, speċjalment jekk il-kwalità tar-reġistrazzjoni mhix mill-aqwa. Imbagħad it-trasscriber jisma’ l-fajl tal-awdjo jew tal-vidjo għat-tieni darba u jikteb dak li ntqal. Imbagħad isir l-ewwel abbozz tat-traskrizzjoni. It-traskritur jisma’ t-tejp għat-tielet darba u jikkoreġi kwalunkwe żball u ommissjoni potenzjali. Fl-aħħar it-traskrizzjoni tiġi ffrankata f'fajl ta' test.

L-akbar żvantaġġ għat-traskrizzjonijiet manwali huwa li jieħdu ħafna ħin, speċjalment jekk qed tagħmilhom waħdek. Ukoll, jekk ma jkollokx ħafna esperjenza inti probabilment se tagħmel xi żbalji. Min-naħa l-oħra, jekk tikri transcripter professjonali, hemm ċans li jkollok servizz tajjeb, iżda jkollok ukoll tħaffer ftit aktar fil-but biex tħallas għalih. Paga medja fis-siegħa għal transcripter uman hija ta' madwar $15.

Traskrizzjoni bil-magna

Kif diġà semmiet, tista 'tħalli magna tagħmel it-traskrizzjoni tal-intervista. Din saret prattika komuni fost il-professjonisti. L-akbar vantaġġ tat-traskrizzjonijiet tal-magni huwa li t-traskrizzjoni tista 'ssir malajr ħafna. Sempliċement ittella’ l-fajl tal-awdjo jew tal-vidjo tiegħek u tistenna għal perjodu qasir ta’ żmien (l-aktar qed nitkellmu dwar minuti) biex tniżżel il-fajl tat-test tiegħek jew tirċevih permezz tal-posta elettronika. Gglot joffri servizzi ta' traskrizzjoni bil-magni. Qabel ma tirċievi l-fajl tat-test tiegħek, Gglot jagħtik il-possibbiltà li teditja d-dokumenti li ħafna drabi jkun konvenjenti ħafna.

Traskrizzjoni bil-magna hija mod tajjeb ħafna ta 'traskrizzjoni, speċjalment jekk għandek ammont kbir ta' fajls awdjo/vidjo li jeħtieġ li jiġu traskritti. Ikun ferm orħos milli jimpjega transcripter uman. Inti mhux biss se tiffranka l-flus, iżda wkoll ħin prezzjuż. Xorta waħda, huwa importanti li tkun taf li minkejja li t-teknoloġija qed tiżviluppa jum b'jum u waslet 'il bogħod ħafna, transcripter uman għadu għażla aħjar jekk il-persuna intervistata jkollha aċċent qawwi.

Fl-aħħar, ejja nissottolinjaw il-vantaġġi ewlenin tat-traskrizzjonijiet tal-intervisti. Nibdew bil-konvenjenza. Jekk ikollok bżonn tikteb xi tip ta 'rapport ibbażat fuq intervista li damet għal 45 minuta, inti titlef mill-inqas 45 minuta biex tisma'. Ukoll, ikkunsidra kemm-il darba jkollok tkebbib lura t-tejp biex tisma 'xi partijiet aktar minn darba. Traskrizzjoni tkun ħafna aktar konvenjenti peress li għandek bżonn biss tagħti ħarsa lejn id-dokument u tkun tista 'ssib il-partijiet importanti minnufih. Mhuwiex meħtieġ li ssemmi kemm ħin tista 'tiffranka b'dan il-mod. Għandek tagħżel il-produttività u tieqaf titlef il-ħin fuq proċessi li mhumiex meħtieġa. Sib fornitur ta 'servizz ta' traskrizzjoni affidabbli. It-traskrizzjoni bil-magna hija l-irħas u l-iktar għażla mgħaġġla biex tittraskrivi l-intervisti.