Entèlijans atifisyèl (AI) nan edikasyon

Èske entèlijans atifisyèl enpòtan pou domèn edikasyon?

Souvan, nou ap diskite sou konbyen tan nou, e sitou timoun nou yo, ta dwe pase devan ekran òdinatè a? Yon lòt bò, n ap viv nan epòk kote sistèm edikasyon nou an ak fason yo pral anseye timoun ak elèv yo ap revolisyone.

Lè nou panse sou entèlijans atifisyèl nan edikasyon, imaj ki vin nan lespri nou se sa ki nan yon robo ki gen kapasite ki sanble ak moun ki ranplase pwofesè a ak elèv yo konte sou yon lojisyèl pou fè travay yo. Menm si imaj sa a pa byen, teknoloji a ap devlope nan domèn edikasyon an plis pase tout tan e devlopman yo tou sòt de ale nan direksyon sa yo. Toujou entèlijans atifisyèl se byen lwen reyèlman ranplase pwofesè yo. Anplis, pifò ekspè kwè ke prezans yon pwofesè nan lavi elèv yo ak espesyalman jèn timoun yo se yon enpòtans esansyèl. Objektif AI nan sistèm edikasyon an ta dwe ede pwofesè yo. Lè yo pwofite pi bon karakteristik machin yo ak pwofesè yo, elèv yo ka jwenn yon pi bon rezilta nan lekòl la.

Depi piti piti, timoun yo ta dwe ekspoze a entèlijans atifisyèl ak teknoloji, paske li pi sanble ke AI pral jwe yon gwo wòl demen nan plas travay yo ak nan lavi yo an jeneral. Apre yo tout, li estime ak gwo sètitid ke teknoloji ak AI ap kontinye devlope nan divès domèn nan tan kap vini an. Si nou vle konprann ki jan entèlijans atifisyèl pral chanje lekòl yo epi ede timoun yo nan jou k ap vini yo, nou ta dwe gen yon apèsi sou sa teknoloji fè pou domèn edikasyon jodi a.

Konsènan ansèyman sou entènèt

Pa gen moun ki te kapab predi yon pandemi tankou Covid 19 e se te yon sipriz pou gason ak fanm k ap travay yo. Ak pwofesè yo pa eskli isit la pou yo bezwen jwenn fason pou ajiste nan nouvo sitiyasyon an. Li se yon defi pou motive elèv yo lè ou pa prezan fizikman nan menm chanm ak yo.

Men, Gglot gen yon gwo solisyon ki ta ka ede nan anpil sitiyasyon. Gglot se yon founisè sèvis transkripsyon, sa vle di ki responsab pou transfòme pawòl ki pale a nan tèks ekri. Lè w gen yon dokiman ekri serye ak egzat nan konferans la ede elèv yo pi byen konprann pwoblèm nan epi fè li pi fasil yo swiv konferans yo.

San tit 2

Yon lòt rezon enpòtan pou transkripsyon konferans se lefèt ke kèk elèv ka gen pwoblèm ak tande oswa yo ka soud. Se konsa, li enpòtan ke yo enkli ladan li. Lè yo sèvi ak yon aparèy entelijan ak òdinatè yo kapab tou gen aksè a materyèl ansèyman yo menm jan ak tout lòt moun. Relve nòt yo bay tou nouvo opòtinite pou elèv ki pa kapab ale lekòl akoz maladi.

Lòt elèv ki ta benefisye tou anpil nan transcriptions yo se elèv ki gen lang manman pa angle. Fòm ekri yon konferans ta ka atire yo plis paske li pral pi fasil pou yo tcheke vokabilè ki pa abitye si yo deja wè ki jan yo ekri mo yo.

Nou ta renmen tou mansyone ke pifò moun fè eksperyans yon move koneksyon Entènèt detanzantan, ki ta ka afekte kalite negatif, pou egzanp, yon apèl Zoom. Elèv sa yo pa pral vrèman kapab tande konferans la byen klè, kidonk relve nòt yo ta vin trè itil nan ka sa a.

Ki sitiyasyon an konsidere AI ak edikasyon nan moman sa a?

Menm anvan viris Corona te frape mond nou an, kèk lekòl nan kèk peyi te deja aplike entèlijans atifisyèl nan lavi chak jou yo pou fasilite pwosesis aprantisaj elèv yo. Pou egzanp, nan Ostrali yo aplike reyalite vityèl ak ogmante nan klas ak devwa yo nan lòd pou elèv yo gen yon eksperyans aprantisaj pi entansif. Yon tèm ki itilize tou souvan nan kontèks sa a se gamification. Sa a se yon nouvo apwòch edikasyon kote eleman jwèt videyo yo itilize nan anviwònman aprantisaj. Apwòch entèaktif sa a kaptire enterè elèv yo ak motive yo, pou pwosesis aprantisaj la vin pi agreyab epi elèv yo pa gen okenn tan difisil pou yo vin byen absorbe nan sijè a. Anplis de sa, si yo gen zouti sa yo li pi fasil pou elèv yo travay ansanm sou entènèt sou plizyè pwojè.

San tit 3

Transkripsyon ak zouti entèlijans atifisyèl kapab ansanm fè yon gwo diferans pou elèv yo ak pou pwofesè yo. Ak sa a pral amelyore drastikman nan jou kap vini yo. Nou pral fè eksperyans pwogrè teknolojik imans epi sitou konpetans sa yo nan AI a pral devlope - diferansyasyon, automatisation ak adaptasyon.

Kisa lavni an pral pote?

Sektè edikasyon an toujou sipoze se yon moun ki baze lajman. Men, kòm deja mansyone, AI pral jwe tou yon wòl enpòtan nan lavi elèv yo ak pwofesè demen.

Ann pa bliye ke yon pwofesè anjeneral gen 30 elèv nan yon klas, kidonk diferansyasyon nan kondisyon sa yo trè difisil. Se rezon ki fè yo envesti anpil lajan nan devlopman sa yo rele aprantisaj pèsonalize a e sa vle di ke bezwen endividyèl elèv yo gen plis chans pou yo satisfè. Sa a pral gen yon gwo enpak sou elèv ki gen difikilte pou swiv materyèl la, men tou sou elèv ki gen don ki bezwen plis defi.

Ki sa ki tèlman gwo sou AI se ke li ajiste a chak elèv ak bezwen li yo ak kapasite yo ki pral tou soulaje pwofesè yo. Si pwosesis aprantisaj la pral pi pèsonalize, yo pral kreye pwofil aprantisaj pèsonalize pou elèv endividyèl yo epi y ap bay materyèl fòmasyon ki tayè. Yon lojisyèl entèlijans atifisyèl ka fasil pou adapte yo ak nivo konesans elèv yo. Elèv la ka fè yon tès nan kòmansman an, ke lojisyèl an pral analize yo nan lòd yo bay materyèl aprantisaj apwopriye ak travay ki baze sou feblès elèv la.

San tit 4

Teknoloji asistans vwa se yon lòt eleman AI ki gen yon avni briyan. Objektif la isit la se ede elèv yo, espesyalman elèv premye ane nan bezwen elèv yo. Nan fason sa a yo ka jwenn orè yo, voye ak resevwa imèl videyo, jwenn enfòmasyon sou evènman, meni ak anpil lòt faktè enpòtan pou yon lavi elèv chak jou.

Nan lavni, entèlijans atifisyèl ta ka menm swiv elèv yo pi lwen pase ane akademik yo, konseye yo sou chemen karyè yo.

Piske devlopman teknoloji pote tou plis automatisation, travay chak jou yo pral fè pi fasil. Tradiksyon an tan reyèl pral pèmèt elèv yo atravè lemond gen aksè a enfòmasyon pi fasil, kèlkeswa lang manman yo ak konpetans yo nan lang angle. Anplis de sa, sa a pral yon gwo èd pou moun ki nan pwosesis pou yo trape yon lang etranje.

Otomatik ta ka ede pwofesè yo tou nan fè fas ak yon varyete de papye monotone ak devwa woutin nan biwo. Li ta ka pa egzanp fasilite nòt oswa evalyasyon redaksyon yo. Imajine sa yon lojisyèl pou nòt otomatik te kapab fè an tèm de ekonomize tan. Epitou, yon asistan ansèyman atifisyèl ta ka fasil pou fè kèk travay Q & A, konsa elèv yo ap jwenn èd tout tan ak pwofesè yo ap vin pi dechaj. Yon bon egzanp pou sa se Mesye Kellermann, yon pwofesè nan University of New South Wales nan Ostrali. Li te konstwi kèk sòt de chatbot pou elèv li yo. Chapo chatbot la gen kapasite pou reponn kesyon elèv li a nenpòt ki lè epi anplis li ka bay videyo ansyen konferans yo.

Yon lòt benefis enpòtan AI se kapasite li pou ajiste nan diferan sitiyasyon. Gglot ka ede lekòl yo ak lòt enstitisyon edikasyonèl yo adapte yo ak bezwen k ap chanje nan domèn edikasyon an. Solisyon tankou sa yo ofri pa Gglot ka motive elèv yo pandan etid aleka yo. Pa egzanp, transkripsyon konferans yo ka sèvi kòm materyèl etid.

Mond nou an ap chanje byen vit e chak sektè bezwen jwenn yon fason pou jere sa. Ak nan fen a, poukisa pa kite entèlijans atifisyèl ede fasilite travay yo nan pwofesè yo ak lavi yo nan elèv yo epi kite yo ak plis tan valab a jete yo. Avèk plis tan nan men yo, pwofesè yo te kapab panse a fason yo transmèt konesans yo nan yon fason ki pi kreyatif epi pase plis tan prepare pou konferans yo.

Li lè pou chanje

Aprantisaj machin ak entèlijans atifisyèl deja chanje mond edikasyon an nan plizyè fason. Edikasyon ap vin pi pratik epi AI gen potansyèl pou chanje fason sistèm edikasyon nou an fonksyone epi bay pwofesè yo ak elèv k ap aprann yo, kèlkeswa kapasite yo. Entèlijans atifisyèl eseye idantifye sa yon elèv konnen ak sa li pa konnen lè li fè yon tès dyagnostik epi baze sou bezwen espesifik yon elèv li devlope kourikoulòm pèsonalize. Anplis de sa, lè l sèvi avèk sistèm entèlijans atifisyèl ka amelyore efikasite nan enstitisyon edikasyonèl byen lwen, li ta ka diminye depans fonksyònman yo epi ba yo yon pi bon insight sou revni yo ak depans yo. Natirèlman, sa a pa rive nan menm degre nan tout atravè mond lan, depi devlopman teknoloji depann anpil sou resous finansye. Men, pi bonè oswa pita, tout moun pral monte sou bato pwogrè a. E pa sèlman lè li rive edikasyon...