חינם
$0.00/חוֹדֶשׁ
 • תמלול אוטומטי ב-$0.20 לדקה
 • 30 דקות מקסימום אורך הקובץ
 • מקסימום 200 MB גודל הקובץ
 • 100+ שפות ודיאלקטים
 • עורך מקוון
 • זיהוי מרובה רמקולים
ל
$9.90/חוֹדֶשׁ
 • תמלול אוטומטי ב-$0.15 לדקה
 • 60 דקות מקסימום אורך הקובץ
 • מקסימום 400 MB גודל הקובץ
 • 100+ שפות ודיאלקטים
 • עורך מקוון
 • זיהוי מרובה רמקולים
עֵסֶק
$19/חוֹדֶשׁ
 • תמלול אוטומטי ב-$0.10 לדקה
 • 120 דקות מקסימום אורך הקובץ
 • 2 GB מקסימום. גודל הקובץ
 • 100+ שפות ודיאלקטים
 • עורך מקוון
 • זיהוי מרובה רמקולים