Ostvarite nepoštenu prednost AUTOMATSKIM stvaranjem stranih titlova za YouTube

Ostvarite nepoštenu prednost AUTOMATSKIM stvaranjem stranih titlova za YouTube – Gglot recenzija

Ako želite doprijeti do VELIKE publike, morate izraditi višejezične titlove za svoje YouTube videozapise! U ovom videu pokazat ću vam kako možete automatski izraditi titlove na više od 60 jezika i dobiti nepravednu prednost u odnosu na konkurenciju tako što ćete doći do međunarodne publike. Softver se zove Gglot i prepisat će i prevesti svaku audio i video datoteku u tekst.