Fokusgruppsdiskussion och transkription av data ⭐️ GGLOT-transkription