Den mest effektiva metoden att använda avskrifter för undersökningar

Det finns en anledning till att huvudpersonerna i polisens berättelser är ständigt gnälla om "hantera administrativt arbete." Att arbeta som en polis, analytiker, eller examinator omfattar massor av tråkiga reglerande och administrativa företag. Eftersom polisdivisionerna har utvecklats inom framsteg de använder finns det mer registrerade data än någon gång under de senaste minne: kroppskamerafilm, vittnesintervjuer, observationskonton och ljud Anteckningar. Alla dessa uppgifter måste bedömas och dokumenteras.

Ett kort intro till försäkring och undersökande Transkriptioner  

Att bevisa oskuld eller skuld för någon inom området lag är alltid en knepig affär. Inte bara är det så mycket jargong, svårljudande latinska ord och liknande dunkel terminologi som flyter omkring, det finns också det faktum att fall kan överlåtas till sessioner av tom retorik där den som kan vrida den andra partens ord mest vinner. Som sådan är styrkan i ärendet kommer ofta beror inte så mycket på bevis som lagts fram men också på vältalighet och meriter av advokaten eller advokaten.

Detta är dock inte att säga att alla bevis i lag är värdelösa och bör inte prioriteras så mycket som att hitta den största oratorn runt kvarteret till fältet mot den andra partens advokat. Kraften i bevis i domstol bör inte underskattas. Oavsett hur vältalig en advokat kan vara, presentera vad som i huvudsak är falska, förfalskade bevis, eller till och med för lite bevis i domstol, är ett bombsäkert sätt att få ett mål bänkad och Ogillas.

I den juridiska världen är vikten av korrekt bevisning av störst betydelse i utredningsärenden. Av denna anledning har många rättsliga praxis brukar be om undersökande transkriptioner från transkription Tjänster. Undersökande transkriptioner, enkelt uttryckt, är transkriptioner av bevis som samlats in från undersökningar som utförts antingen av advokatbyråer, detektiver, eller myndigheterna. Den typ av bevis kan variera från något så till synes vardagliga som det faktum att Mr A glömde att betala tillbaka de $ 3,00 han skyldig Mr B, eller att Ms M var lurade av Mr N som sålde honom grovt dyra äpplen till något mer seriöst klingande som ett telefonsamtal som visat Mr Y fuskade i den lokala borgmästarvalet, eller en inspelning av Mr X erkände att han mördade mr Z.

I huvudsak, närhelst något eller någon presenterar en bevis som gjorts till ljud- eller videoformat som kan användas i domstol, att ljud eller video kan ges till transkriptionstjänster att arbeta med.

Det finns många typer av transkriptioner som kan klassificeras som någon sortera om undersökande transkriptioner, några av dem har cool-klingande namn som brottsplatsundersökningar (tänk CSI eller Hawaii Five-0), medicinsk utredningar (Medical Investigation–type saker), eller kriminaltekniska utredningar (som de i Forensic Files). Det finns också de mindre awesome klingande dem men är viktiga likväl såsom försäkringsutredningar, egendoms- undersökningar, vetenskapliga utredningar, och liknande.

Av alla de exempel som nämns ovan, försäkrings- undersökningar förtjänar särskilt omnämnande för dessa är ganska vanliga i dagens värld där alla verkar ha någon form av nötkött eller tvist att göra upp med sina försäkringsbolag. Försäkringsutredningar, som namnet förklarar ganska handily, är utredningar om försäkringsfordringar. Dessa utredningar gräva i fakta i ett försäkringsfall, och som sådan samla ganska en enormt mycket data i olika format. Dessa inkluderar försäkringsbesked som utfärdats av en eller annan part, försäkrings- och skaderapporter för att visa försäkringsbolag att skada har gjorts på något, samt agent sammanfattningar och filintervjuer.

För att öka effektiviteten ställer advokatbyråer transkriptionister som erbjuder olika typer av lagliga transkriptionsservice, till arbeta med dessa typer av filer och data för att kunna presentera en avskrift som är mycket lätt ses över än, säg, timslånga privata utfrågningar eller intervjuer. Dessa avskrifter kan sedan användas för att granska relevanta fakta och bevis, och kan även ersätta ljud- och videoinspelningar själva när det behövs — även om inget riktigt slår auditiva och visuella data i domstolsförhandlingar.

Undersökande transkriptioner, liksom alla juridiska transkriptioner i allmänhet, måste vara så korrekta som möjligt och så nära källmaterialet som det kan vara så att inga väsentliga uppgifter går förlorade. Uppgifter i dessa typer av utredningar är mycket viktiga, så mycket att det inte är en underdrift att säga att dessa fall gångjärn mer på vem som kan leverera rätt uppgifter vid rätt tidpunkt, än att få en bra advokat som vet sin väg runt domstolen (även om detta fortfarande är viktigt). Som sådan, överväga att hyra en kvalitet juridisk transkription tjänst som kan ge dig god kvalitet avskrifter på snabb handläggningstider med överkomliga priser.

Namnlös 10 1

Fördelar med att använda avskrifter för utredningar

Skrivbordsarbeten behöver inte vara så tidskrävande. Skickliga exakt transkriptionsservice kan drastiskt bistå åtskilliga uppdrag för tjänstemän och specialister, vilket ger dem ytterligare tid tillbaka i sina dagar för att noll i på mer betydande verksamheter. Här är bara ett par av de sätt i vilka transkription kan gynna lag kravundersökningar.

Hantering av bevis

Tal till texttjänster, inklusive både AI-hjälpta och mänskliga transkription, är ovärderliga för avancerad bevisadministration. Tillgänglig transkriptioner tillåter experter på implementering av lag för att snabbt upptäcka viktiga minuter inuti ljud- eller videokonton under en undersökning. I händelse av att du måste bekräfta att en misstänkt fick sin Miranda varning, som kan kontrolleras mycket snabbt med en tillgänglig transkription av fångsten. I den USA, Miranda varningen är en typ av anmälan vanligtvis ges av polisen till brottsmisstänkta i polisens förvar (eller i en frihetsberövande förhör) som ger dem råd om deras rätt till tystnad, det vill säga deras rätt att vägra att svara på frågor eller lämna information till brottsbekämpande myndigheter eller andra Tjänstemän. Dessa rättigheter kallas ofta Miranda rättigheter. Syftet med sådan anmälan är att bevara tillåtligheten av deras uttalanden som gjorts under frihetsberövande förhör i senare straffrättsliga förfaranden. Du har förmodligen hört någon variant av följande stycke i omkring miljoner filmer och TV Visar:

Du har rätt att tiga. Allt du säger kan användas mot dig i domstol. Du har rätt att tala med en advokat för råd innan vi ställer några frågor till dig. Du har rätt att ha en advokat med dig under förhör. Om du inte har råd med en advokat, kommer en att utses för dig före alla förhör om du vill. Om du bestämmer dig för att svara på frågor nu utan en advokat närvarande, har du rätt att sluta svara när som helst.

En annan fördel med att ha transkriptioner är att det tillåter tjänstemän att avstå från att visa (eller titta på) tänkbart upprörande video material kan de bara läsa avskriften.

Intervjuer

Intervjuer är en central del av det analytiska arbetet, och juridiken experter på genomförande direkt en hel del av dem. Oavsett om dessa möten sker med hjälp av telefon, videobesök, eller ansikte mot ansikte, den ljud och video krönikor bör undersökas för rapporter och bevis. Emellertid dechiffrera intervjuer i exakt samma ord är ett trist uppdrag som kan förankra tjänstemän och agenter i sina arbetsområden och hålla dem från åstadkomma betydande arbete på området.

Transkriptionstjänsterna kan påskynda denna cykel och förmedla totalt, exakt mötesposter. Med ordagrant uppteckning kan agenter se subtiliteter i deras möten förbi en i exakt samma ord som beskriver, med subtiliteter i diskussionen fortfarande fläcklös. Vad mer, beroende på behovet kan transkriptioner likaledes införliva tidsstämplar och högtalar-ID om finns mer än ett mötesämne. Exaktheten är central samtidigt som dechiffrera dessa möten, vilket är anledningen till att en branschdrivande tjänst som Gglot säkerställer 99 % exakta poster.

Röstanteckningar

Ett sortiment av innovationer finns för att fånga lag implementeringsexperternas ljudanteckningar. Dessa apparater tillåter tjänstemän och specialister att snabbt registrera sina överväganden och uppfattningar om plats, fylla i betydande subtiliteter som kan missas på skiva. I vilket fall som helst dessa ljudnoter kan snabbt ackumuleras, vilket gör ett överväldigande mått på ämne att filtrera igenom för nyckeldata.

Programmerade och mänskliga transkriptionstjänster kan ge tjänstemän större möjlighet att återvända till sina nätverk och granskare mer möjlighet att effektivt ta en chans på sina fall.

Övervakning Inspelningar

Observation kan ta många timmar, och gräva igenom att ämne för att upptäcka värdefulla minuter kan vara ofattbart tråkiga. Outsourcing dessa krönikor till en transkriptionsleverantör kan skona specialister en lång tid av arbete inom arbetsområdet, effektivisera den tid det tar att förbereda uppgifterna för Domstolen.

Komponera Rapporter

Trots ett brett sortiment av bevis administration användningsområden, kan programmerad och mänsklig transkription i huvudsak påskynda rapport Komponera. När tjänstemän har hela de viktigaste subtiliteter i en snabb, exakt innehållsarrangemang kan de snabbt koppla in dessa data i sin rapport och fortsätta vidare med sina skyldigheter.

Gör effektivitetsvinster med transkription

En Gglot-forskningsrapport från 2020 visade att 79 % av de svarande namngett tid reservera medel en oerhörd vinst genom att utnyttja tal-till-text Tjänster. Dessutom placerade 63% det översta fördelen. Att time-reserve fonder gäller även för prövning av lagtillstånd. Protokoll över möten och andra ljud- eller videobevis kommer att göra arbetsprocesserna snabbare samtidigt som det ger exakta, säkra data för att hjälpa till att förbereda en måldomstol. Med programmerad eller mänsklig post förvaltningar som Gglot, tjänstemän och examinatorer kommer att få tillbaka timmar i sina dagar för att tjäna nätverket, följa upp leads och utföra det arbete de behöver göra.