Yuav ua li cas kom tau nyiaj nrog Transcription thiab Tsim Subtitles thiab Txhais?

Kuv ua daim video no los pab rau nej sawv daws tau kev hlub thiab yog txhua leej txhua tus uas saib, nyiam cov video, subscribe, activates lub tswb, nyem rau ntawm "Tag nrho" kom tau txais kev ceeb toom ntawm cov yeeb yaj duab tshiab yuav pab tau lub channel ntau, lol.

Like thiab share this video and comment and recommend new video themes.

Hauv daim vis dis aus no, peb tham txog yuav ua li cas kom tau nyiaj ntxiv nrog Transcription thiab tsim Subtitles thiab Txhais nrog Gglot?