Sèvi ak relve nòt pou pale ak konsizyon

Pale yon fason kout, prepare ak relve nòt

Gen kèk moun eksepsyonèl ki renmen kanpe nan spotlight, moun ki pa pè pale devan yon chanm plen etranje. Lè sa a, gen gwo majorite nan nou, senp mòtèl, ki pè anpil pou fè yon diskou an piblik. Laperèz pou pale an piblik, ke yo rele tou enkyetid lapawòl oswa glossofobi, klase trè wo sou lis fobi ki pi komen - yo kwè ke li afekte anviwon 75% nan popilasyon an.

Pifò bon oratè pa te fèt pou yo sou sèn, men yo te vin bon lè yo fè li anpil. Oprah Winfrey te pale devan anpil moun depi li te yon ti fi - li te konn resite vèsè Bib la nan legliz yo. Apre sa, kòm ou konnen, li te grandi yo te gen plis siksè animatè a fi ki gen plis siksè sou planèt la.

Si ou poko gen opòtinite pou bay anpil diskou kounye a, pa enkyete w. Ou ka toujou amelyore. Men kèk konsèy nou ka ba w pou ede w sou wout ou pou w vin yon oratè piblik ki pi bon, ki gen plis konfyans.

San tit 6

  

Metrize pale an piblik se pa fasil. Au contraire, si ou vle excel nan bay diskou, w ap bezwen travay pi di ke ou te ka panse. Preparasyon se kle lè li rive konkeri laperèz nan pale an piblik. Ou bezwen travay sou diskou ou ak pèfòmans ou anpil pou ou menm ak istwa ou a plezi pou koute. Nou tout konnen santiman lè n ap koute yon moun k ap bay yon diskou, men nou ka byen fasil wè nève nan lang kò yo, bege nan vwa yo, fraz ki pa soti san pwoblèm e pafwa menm manke lojik. Yon oratè ki pa òganize, ki pè anpil e ki anlè pa atè, ta ka bezwen plis pase 200 mo pou eksprime yon bagay ke yon oratè ki gen konfyans nan tèt li epi ki konsantre ka di nan 50.

Pa kite sa rive ou. Yon bon fason pou detèmine kalite konpetans ou pale an piblik se anrejistre tèt ou epi transkri diskou ki anrejistre a. Nan fason sa a ou pral gen chak mo ou te di sou papye. Si w li yon diskou pa w nan transkripsyon an ki pa t modifye, w ap wè imedyatman ki pwoblèm ki pi komen nan ekspresyon vèbal ou yo: Èske w itilize anpil mo pou ranpli? Èske diskou ou lojik? Èske w pale byen kout epi konplè? Lè ou wè ki enkonvenyans ou yo ye, ou ka edite diskou ou a.

Youn nan bagay enpòtan ou bezwen konnen lè li rive pale an piblik se enpòtans ki genyen nan konsizyon nan diskou ou. Reflechi byen sou sa w ap eseye di epi eseye jwenn mo egzak ou bezwen eksprime sa.

Men, poukisa konsizyon tèlman enpòtan lè w ap bay diskou piblik?

Lè w ap pale pwofesyonèl, li bon pou w panse ak odyans lan. Yo ap ba ou tan ki gen anpil valè yo epi ou bezwen bay Lè sa a, yon bagay ki gen anpil valè an retou. Epitou, pifò manm odyans jodi a gen tandans gen yon span atansyon limite. Sa se yon lòt rezon ki fè li enpòtan pou pale avèk efikasite. Kidonk, mesaj w ap eseye transmèt la dwe fasil pou w konprann epi pou w rive nan pwen an. Si w ap repete bagay oswa w ap itilize jagon, w ap sanble pa prepare epi w pa pwofesyonèl. Lè sa a, ou riske ke odyans ou a pèdi enterè.

Anplis de sa, lè w ap bay yon diskou nan yon evènman, ou prèske toujou gen sèlman tan limite pou fè sa. Si ou gen tandans gen anpil mo filler nan diskou ou, ou pral gen plis chans sèvi ak kèk minit valab ki nan fen a ta ka enpòtan pou ou fè yon pwen. Anplis de sa, lè w sèvi ak mo ranpli w ap gade mwens konfyans, kidonk jis evite li otan ke ou kapab.

Reyinyon yo

San tit 7

Nan mond biznis la, konnen ki jan yo kominike kòrèkteman se nan anpil enpòtans. Ou bezwen konnen kijan pou kominike ak bòs nan travay ou, manm ekip ou a ak pi enpòtan, kliyan ou. Souvan, w ap bezwen gen yon ti ekspoze nan yon reyinyon biznis Et sa se exactement ou moman pou briye. Oswa petèt ou te gen yon gwo lide ke ou ta ka prezante ekip la san yo pa anonse. Kite abitid rete an silans! Lè w pi vizib nan travay ou se endispansab si ou vle karyè ou evolye. Nou pral ba ou kèk bon konsèy ki pral ede w pale.

 • Si ou gen entansyon pale nan yon reyinyon, ou pral pwobableman santi estrès anvan li rive. Eseye reframe estrès la pou sa se yon siy ke ou pare pou aksyon.
 • Rive kèk tan anvan reyinyon an kòmanse epi eseye fè ti pale ak kòlèg ou yo nan lòd pou ou santi ou pi rilaks.
 • Pa tann twò lontan! Eseye pale nan premye 15 minit reyinyon an, oswa sinon ou pwobableman riske pa jwenn kouraj pou pale ditou.
 • Pratike sa ou pral di anvan reyinyon an. Sa ki enpòtan se konnen ki mo pou itilize pou transmèt yon mesaj klè e byen òganize.
 • Si pale twòp pou ou, kòmanse pi piti, pou egzanp poze kesyon pwisan. Sa a pral fè w remake tou.
 • Montre inisyativ lè w pran yon travay (petèt dakò pou fè rechèch sou yon sijè espesifik?) pou pwochen reyinyon an.

Jwenn travay sa!

San tit 8

Si w ap prepare pou yon entèvyou travay, ou bezwen sonje ke manadjè HR yo pran swen fason ou konpòte ou (kominikasyon non vèbal), men tou, yo kenbe yon je sou fason ou pale a (kominikasyon vèbal). Pa bliye, konpayi yo ap mouri pou jwenn kandida konpetan ak gwo ladrès pale an piblik ki ka prezante yo sou evènman diferan. Epitou, kominikasyon enpòtan paske gen plis chans ou pral travay nan yon ekip. Si ou vle kloure yon entèvyou travay ou bezwen gade pwofesyonèl ak konfyans, men sa se tou moman pou montre sa ou te resevwa an tèm de kominikasyon. Men kèk konsèy pou pwochen entèvyou travay ou:

 • Li pi bon pou w pale dousman pase pou w pale vit epi bay move repons. Reflechi anvan ou pale.
 • Yon bon dòz assertivite toujou akeyi paske li implique ke ou gen konfyans ke ou gen tout sa li pran pou fè travay la.
 • Pa janm sispann travay sou itilizasyon mo ak vokabilè w pou w ka eksprime tèt ou pi fasil.
 • Prepare kesyon davans. Sa ap ede ou pou chèche konnen si ou vle travay nan konpayi an premye plas.
 • Eseye bay repons egzak ak kout pou pwouve pwen ou.
 • Epitou, montre ou konnen ki jan pou w koute. Pa entèwonp entèvyou a.

Ki pwoblèm ki pi komen moun rankontre lè yo kominike ak bay diskou piblik?

Si ou vle pale byen ak konfyans ou ta dwe definitivman fè pi byen ou pou evite bagay sa yo:

 1. Mo pou ranpli - Sa yo se mo ki pa vrèman gen anpil valè oswa siyifikasyon pou mesaj w ap eseye transmèt la. Ou konn sèvi ak yo pou jwenn tan pou w gen yon segond pou w panse ak sa w t ap di annapre. Bon egzanp pou sa yo se mo ak ekspresyon tankou: aktyèlman, pèsonèlman, fondamantalman, ou konnen, mwen vle di...
 2. Poz filler gen objektif ki sanble ak mo ki anwo yo, sèlman yo pi mal paske yo pa menm mo reyèl. Isit la nou ap pale de son tankou "uh", "um", "er" ...
 3. Fo kòmanse rive lè ou antre nan yon fraz nan fason ki mal epi Lè sa a, pa eseye fini fraz la, men ou deside kòmanse depi nan kòmansman an. Erè sa a anmèdan pou odyans lan, men tou pou oratè a, paske oratè a pèdi koule nan diskou a ki pa janm bon.

Kidonk, pou nou evite pwoblèm sa yo, konsèy nou an ankò se pou nou pi kout epi prepare otank posib anvan nou pale.

Pratike fè pafè! Amelyore!

Kòm deja mansyone, yon bon metòd pou ede w vin yon pi bon oratè se anrejistre tèt ou bay yon diskou ak Lè sa a, fè yon transcription mo pou mo nan anrejistreman an.

Gglot se yon founisè sèvis transkripsyon ki ofri transkripsyon verbatim. Nan fason sa a ou pral kapab li tout sa ki soti nan bouch ou pandan w ap bay yon diskou, ki gen ladan fo kòmanse, mo filler e menm son filler. Apre kèk tan, ou pral vin okouran de modèl pale ou yo epi ou ka eseye travay sou yo, ki pral fè diskou ou yo pi kouran ak kout.

Bay diskou yo, anrejistre yo, transkri anrejistreman yo epi modifye transkripsyon an, pratike diskou edited yo epi repete tout pwosesis la osi souvan sa nesesè. Nan kèk pwen, ou pral jwenn tèt ou yo dwe yon oratè kouran ak fraz kout.

Gglot ba ou yon fason efikas pou amelyore konpetans ou pou pale, ki nan monn ki pa lwen jodi a ap vin de pli zan pli ra ak Se poutèt sa yon avantaj ki gen anpil valè. Vin yon oratè ki pi kout epi eseye sèvis transkripsyon abòdab Gglot la. Tout odyans ou a ap gen pou fè se chita, jwi pèfòmans ou epi koute ou pale.