Софтуер за транскрипция от видео в текст

Трансформиране на видеото от софтуера за транскрипция в текст
Елате сега в моята Facebook група и получете безплатно Premium съдържание:

✔️ https://sebastian-rabuda.com/gruppe

Просто тествайте Gglot:
✔️ https://sebastian-rabuda.com/gglot

В това видео ще научите как да транскрибирате пълни видеоклипове с брилянтен инструмент за кратко време и да ги превеждате на различни езици. Благодарение на Gglot, гениален софтуер, сега е възможно за кратко време да се трансформират видеоклипове в текст и да се използват по различни начини. Идеален за виртуални асистенти и фрийлансъри, които предлагат това като услуга.

В това видео ще научите следните факти:
• Как да транскрибирате с прост софтуер, текстове
• Как конвертирате език в текст
• Кой софтуер за транскрипция има смисъл