Ел планнары

Саклау планы

$ 149
99
Ел саен
 • Транскрипция минутлары - 75
 • Субтитлтлар минут чикләре - 75
 • Тәрҗемә сүзләре чик - 1000
 • Fileзгәртелгән файллар чикләре - 10
 • Максималь файл озынлыгы - 60 мин
 • Теләсә нинди файлны 2 ГБга кадәр әйләндерегез
 • 100+ Телләр һәм диалектлар
 • Онлайн текст редакторы
 • Берничә спикерны тану
 • Аудио һәм видео форматлары
 • Алга киткән экспорт
 • Файлларны чиксез саклау
 • Электрон почта ярдәме
 • Берничә кулланучы ярдәме (командалар)
 • Өстәмә баланс

Про План

$ 490 Ел саен
 • Транскрипция минутлары - 275
 • Субтитлтлар минут чикләре - 275
 • Тәрҗемә сүзләре чик - 5000
 • Fileзгәртелгән файлларның чикләре - 50
 • Максималь файл озынлыгы - 120 мин
 • Теләсә нинди файлны 2 ГБга кадәр әйләндерегез
 • 100+ Телләр һәм диалектлар
 • Онлайн текст редакторы
 • Берничә спикерны тану
 • Аудио һәм видео форматлары
 • Алга киткән экспорт
 • Файлларны чиксез саклау
 • Электрон почта ярдәме
 • Берничә кулланучы ярдәме (командалар)
 • Өстәмә баланс

Алдынгы план

$ 1490 Ел саен
 • Транскрипция минутлары - 950
 • Субтитлтлар минут чикләре - 950
 • Тәрҗемә сүзләре чик - 20000
 • Fileзгәртелгән файллар чикләре - 200
 • Максималь файл озынлыгы - 240 мин
 • Теләсә нинди файлны 2 ГБга кадәр әйләндерегез
 • 100+ Телләр һәм диалектлар
 • Онлайн текст редакторы
 • Берничә спикерны тану
 • Аудио һәм видео форматлары
 • Алга киткән экспорт
 • Файлларны чиксез саклау
 • Электрон почта ярдәме
 • Берничә кулланучы ярдәме (командалар)
 • Өстәмә баланс