How to transcribe audio and video to text with gglot.com | Language translation

gglot #transcribeaudio #transcribevideo #youtubesubtitles #languagetranslation

In this video I show you how easy it is to transcribe audio and video to text with gglot.com.
This is ideal for language translation, converting video to audio and subtitles for Youtube videos.
And even better it comes in at a low price!

अध्याय
०:००. परिचय
0:18 प्रारंभ करणे
1:02 ट्रान्सक्रिप्शन
4:16 भाषांतर
6:46 Youtube व्हिडिओंमध्ये सबटायटल्स जोडणे
7:21 तुमच्या व्हिडिओवरील सबटायटल्स तपासत आहे
8:03 व्हिडिओला ऑडिओमध्ये रूपांतरित करणे
9:20 गुंडाळा

बघितल्याबद्दल धन्यवाद!