ആന്തരിക അന്വേഷണങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഉപയോഗം

ആന്തരിക അന്വേഷണത്തിന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സഹായകമാകുമോ?

കാര്യക്ഷമമായ ഒരു കമ്പനി സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു ആന്തരിക അന്വേഷണം വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ അവ നടത്തപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അത്തരമൊരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ആന്തരിക നയങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഒരു ആന്തരിക അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിലകൊള്ളുകയും വസ്തുതകൾ നേരെയാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. വസ്തുതകൾ അറിയാതെ, കമ്പനിക്ക് യുക്തിസഹമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും പ്രവർത്തന ഗതി ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. കമ്പനി നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ, ബിസിനസുകൾ മിക്കവാറും നഷ്ടമാകും. ആന്തരിക അന്വേഷണത്തിന് സാധ്യതയുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും: വഞ്ചന, തട്ടിപ്പ്, ഡാറ്റാ ലംഘനം, വിവേചനം, ആൾക്കൂട്ടം, തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ, ബൗദ്ധിക സ്വത്ത് മോഷണം തുടങ്ങിയവ. ഉപഭോക്തൃ പരാതികളോ വ്യവഹാരങ്ങളോ പോലും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാൻ ആന്തരിക അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താമെന്നത് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്.

ചിത്രങ്ങൾ

ആന്തരിക അന്വേഷണങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഒരു കമ്പനി ഒരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കും: വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചാർജുകൾ പിൻവലിക്കപ്പെടാം, കമ്പനിക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചവരുമായി ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കാം, കൂടുതൽ ലംഘനങ്ങൾ തടയാം, പിഴയും ഉപരോധവും ഒഴിവാക്കാം. ക്ലയൻ്റുകളേയും ഉപഭോക്താക്കളേയും നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്നത് കമ്പനിക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകും, മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രശസ്തിക്ക് കോട്ടം വരില്ല - കുറ്റമറ്റ വസ്തുതകൾ കാരണം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ വ്യാപകമായ സന്ദേശം അയയ്‌ക്കാൻ കഴിയും. മറുവശത്ത്, കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ജീവനക്കാരെ കുറിച്ച് നല്ല ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുകയും ലംഘനങ്ങൾക്കും ലംഘനങ്ങൾക്കും കൃത്യമായി ഉത്തരവാദികൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ രീതിയിൽ, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തികളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമ്പോൾ, നിരപരാധികളായ കക്ഷികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും, അതിനാൽ ഭാവിയിൽ കമ്പനി നയങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടും. സുതാര്യതയുടെയും അനുസരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ആന്തരിക അന്വേഷണങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.

പടിപടിയായി ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം

ഒരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്, കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നാശനഷ്ടവും തടസ്സവും ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അത് നടക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്.

നിങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

  1. ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യം നടത്തുന്നത്?
  2. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

അന്വേഷണത്തിനും ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ചുമതലയുള്ള ഒരു ബോർഡിനെ നിയോഗിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. ഇത് ഒരു ജീവനക്കാരനോ മൂന്നാം കക്ഷിയോ ആകണോ? ഒരുപക്ഷേ ഒരു സ്വകാര്യ അന്വേഷകൻ? ചില സമയങ്ങളിൽ ഗെയിമിൽ നിഷ്പക്ഷതയുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതാണ്, കാരണം അവർ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായിരിക്കും. കൂടാതെ, അവർ കൂടുതൽ നിഷ്പക്ഷരായിരിക്കും, അവർ അഭിമുഖം നടത്തുന്ന ജീവനക്കാരോട് അറ്റാച്ചുചെയ്യില്ല, കാരണം അവർ അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരല്ല. കൂടാതെ, ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാകില്ല, അത് നിർണായകമാണ്.

ഇൻ്റർവ്യൂ പ്ലാൻ: പ്രധാന സാക്ഷികളും പ്രസക്തമായ രേഖകളും

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ലംഘനങ്ങളിലോ കമ്പനി നയങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളിലോ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. തെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിന് തൊട്ടുമുമ്പോ ശേഷമോ കമ്പനി വിട്ടുപോയ എല്ലാ മുൻ ജീവനക്കാരെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, തീർച്ചയായും അവർ കമ്പനിക്ക് നൽകിയ അവരുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച്, അവരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. യുഎസിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജീവനക്കാരുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ അവരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുന്ന തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, പ്രസക്തമായ രേഖകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും വീണ്ടെടുക്കുന്നതും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതും ഒരുപക്ഷേ ആന്തരിക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വശമായിരിക്കും. അന്വേഷകൻ കഴിയുന്നത്ര ഘടനാപരമായിരിക്കാനും രേഖകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചിട്ടയായ സമീപനം വികസിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കണം.

അഭിമുഖം

ശീർഷകമില്ലാത്ത 9

ഇപ്പോൾ, മുകളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു: വ്യക്തികളെ അഭിമുഖം. വസ്‌തുതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക മാർഗമാണിത്.

സ്ഥിരത പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം, എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂകളും ഒരേ ടീം ആളുകൾ നടത്തുന്നതാണ് അനുയോജ്യം. ഇതുവഴി സാക്ഷ്യത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉടനടി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

ഒരു അഭിമുഖം നടത്തുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. ശരിയായ ആളുകളോട് ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നതാണ് ചുമതല, അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അന്വേഷകർക്ക് മൃദു വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം - അവർക്ക് നല്ല സജീവമായ ശ്രവണ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അനുകമ്പയുള്ളവരായിരിക്കണം, ഏതുവിധേനയും പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറരുത്, ആംഗ്യവും മുഖവുമായ നോട്ടങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ മികച്ചവരായിരിക്കണം. നീതിയും വസ്തുനിഷ്ഠതയും അനിവാര്യമാണ്. അന്വേഷകർ അഭിമുഖത്തിനായി സമഗ്രമായും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്, അതായത് എന്ത് വിവരങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ മുൻകൂട്ടി ചിന്തിക്കണം, മാത്രമല്ല കക്ഷികളുടെ രഹസ്യസ്വഭാവം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും. രേഖാമൂലമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അന്വേഷകന് ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളോട് ഒരേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു.

സ്വകാര്യ അന്വേഷണങ്ങളിൽ, അഭിമുഖം നടത്തിയ ജീവനക്കാരന് ഭയമോ സമ്മർദ്ദമോ അനുഭവപ്പെടില്ല എന്നതാണ് അത്യന്താപേക്ഷിതം. ജീവനക്കാരൻ അസ്വസ്ഥനാകുകയും കുടുങ്ങിപ്പോയതായി തോന്നുകയും ചെയ്താൽ അന്വേഷകൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതും ഉത്തരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. കൂടാതെ, നിർദേശിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല.

ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നവരുടെ പക്കൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഇല്ല, അവർക്ക് ഇതിനകം ഇല്ലാത്ത ഒരു വിവരവും നൽകരുത്, മറ്റ് അഭിമുഖം നടത്തിയവർ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അവരോട് പറയരുത്.

ഓരോ അഭിമുഖത്തിൻ്റെയും അവസാനം അന്വേഷകൻ ഒരു സംഗ്രഹം നൽകണം, അത് വ്യക്തവും സംക്ഷിപ്തവുമായ രീതിയിൽ എഴുതണം.

അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തെളിവുകളും നേട്ടങ്ങളും

തെളിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ നടപടിക്രമങ്ങളും അത് എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണം, രേഖപ്പെടുത്തണം, സൂക്ഷിക്കണം എന്നിവ നിശ്ചയിക്കണം. ആന്തരിക അന്വേഷണത്തിനായി ശേഖരിച്ച മൂല്യമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും അന്വേഷകന് സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഡാറ്റാ ശേഖരം ആവശ്യമാണ്.

അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി ബോർഡിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ, അന്വേഷണം പതുക്കെ അവസാനിക്കുന്നു. പ്രധാന നിഗമനങ്ങളുടെ സംഗ്രഹവും പ്രസക്തമായ എല്ലാ തെളിവുകളുടെയും വിശകലനവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ഇത് സാധാരണയായി അടച്ചിരിക്കും. അന്വേഷണം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയതും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയതും എങ്ങനെയെന്ന് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ചിലപ്പോൾ, തെറ്റായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തരത്തെ ആശ്രയിച്ച്, ശരിയായ പരിഹാര നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചില സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. കമ്പനി പൊതുജനങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പിആർ ഏജൻസിക്ക് വിടുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശം, കാരണം ഇത് സാധാരണയായി കമ്പനിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യമാണ്.

Gglot എങ്ങനെയാണ് ആന്തരിക അന്വേഷണങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുന്നത്?

നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് അനുയോജ്യമായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉപകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അന്വേഷണ പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കുകയും ചെയ്യുക. എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചുതരാം:

  1. അഭിമുഖങ്ങൾ പകർത്തുക

മിക്കവാറും, നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. റെക്കോർഡിംഗുകൾ ട്രാൻസ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അയാൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അന്വേഷകന് തൻ്റെ ജോലി വളരെ എളുപ്പമാക്കാൻ കഴിയും. അതായത്, അന്വേഷകൻ്റെ മുന്നിൽ, കറുപ്പും വെളുപ്പും ഉള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. ട്രാൻസ്‌ക്രൈബ് ചെയ്‌ത അഭിമുഖം തെറ്റുകൾക്കും തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും ഇടം നൽകില്ല. ഇത് സംഗ്രഹം എഴുതുന്ന പ്രക്രിയയെ സുഗമമാക്കും. ഇതെല്ലാം അന്വേഷകനെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം നൽകും.

  • മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡിംഗുകൾ പകർത്തുക

വഞ്ചന തടയുന്നതിന് സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡിംഗുകൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കാം. ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ, അലാറം മുഴക്കുന്നതും തടസ്സമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ സംഭാഷണ പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു. കമ്പനി നയങ്ങളുടെ ലംഘനം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായ പെരുമാറ്റം മുളയിലേ നുള്ളിയേക്കാം.

  • ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ഉപഭോക്തൃ സേവനവും

ഉപഭോക്തൃ പരാതികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, മാനേജർക്ക് ജീവനക്കാരനും ഉപഭോക്താവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള രൂപത്തിൽ തൻ്റെ മുന്നിൽ നടത്തുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പടിപടിയായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമല്ലേ? ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും സൗഹൃദമുള്ള ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റായ ആശയവിനിമയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഉൾക്കാഴ്ച നേടാനും വസ്തുനിഷ്ഠമായി തുടരാനും Gglot സഹായിക്കും.

  • പരിശീലന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ

ചില കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർ എച്ച്ആർ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആന്തരിക അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിനകം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇതൊരു സങ്കീർണ്ണമായ നടപടിക്രമമാണ്. ഈ ഡൊമെയ്‌നിൽ ഒരു നല്ല ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യം മിക്ക ആളുകൾക്കും ഇല്ല, അതിനാൽ യഥാർത്ഥ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനും കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകാനും വേണ്ടി അവരുടെ കമ്പനി അവർക്ക് പരിശീലന സെഷനുകളും മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, സാധ്യതയുള്ള അന്വേഷകർ എങ്ങനെ ഉത്സാഹത്തോടെയും കാര്യക്ഷമമായും ധാർമ്മികമായും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പഠിക്കണം. ഒരു സാധ്യത, ആ പരിഹാസ്യ അഭിമുഖങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ അവ മൂല്യവത്തായ വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികളായി വർത്തിക്കും. സാധ്യതയുള്ള അന്വേഷകർക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെ കടന്നുപോകാനും അവരുടെ എല്ലാ പോരായ്മകളും അടയാളപ്പെടുത്താനും അവർ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ ഒഴിവാക്കിയതെന്നും അവർ മികച്ച രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്താണെന്നും കാണാനും അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

ഇന്ന് കമ്പനികൾ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിലാണ്, അതിനാൽ പരാതികളോ വ്യവഹാരങ്ങളോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ശരാശരി 500 പേരുള്ള ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ പ്രതിവർഷം ഏഴ് പരാതികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. വഞ്ചന, മോഷണം, ആൾക്കൂട്ടം എന്നിവ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ്സ് ലോകത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതിനാൽ, അത്തരം ആരോപണങ്ങളോ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളോ കമ്പനികൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനുചിതമായ പെരുമാറ്റം തിരിച്ചറിയുന്നതിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിലും വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് തടയുന്നതിലും ആന്തരിക അന്വേഷണങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ശരിയായ ഉപകരണങ്ങൾ അന്വേഷണ പ്രക്രിയയെ സുഗമമാക്കുന്നു. ആന്തരിക അന്വേഷണത്തിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾക്ക് വലിയ സഹായകമാകും. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ഞങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സേവനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.